Služby detektiva aneb Sherlock Holmes v Česku?

Služby soukromého detektiva působí v České republice až od 90. let minulého století. Jedná se o osobu mající k tomu oprávnění, tj. licenci. Soukromý detektiv podniká na základě koncesované živnosti, která je mu státem uznána a schválena. Soukromý detektiv není jen ten, kdo sleduje, zda-li je něčí manželka nevěrná.
otisk pod lupou 

Práce soukromého detektiva
 
I když je pravdou, že nevěra v různých variantách je nejčastějším důvodem, proč jsou služby soukromého detektiva využívány. Avšak mezi poskytované služby náleží též prověření obchodního partnera, kontrola nemocných zaměstnanců apod. I když usvědčení či zjištění záležitosti ohledně nevěry tvoří více jak jednu třetinu důvodu, že jsou využity služby detektivní kanceláře, nicméně nedochází k vystavení se etickému problému.
 
Nicméně pořizovat audiovizuální i obrazové záznamy cizích osob je povoleno na základě příslušného paragrafu občanského zákoníku, pokud je v něm právní zájem. Jen velmi ojediněle může soukromý detektiv v rámci pátrání se setkat s trestným činem. Povinností je hlášení vážných trestných činů, tj. vraždu a velezradu. Stejně tak detektiv nespolupracuje s policií, rovněž nemá přístup do databáze občanů, jako je tomu v případě České policie. Tímto byť je tak snížena či eliminována činnost soukromého detektiva, nicméně využívá v rámci svých služeb veřejné zdroje, tj. sociální sítě apod.
 
detektiv na stopě
Postup soukromého detektiva v rámci svých služeb
 
Jestliže se obrátíte na soukromého detektiva v rámci například podezření partnerky z nevěry, je třeba se při první schůzce s detektivem prokázat dokladem totožnosti, tj. předložení občanského průkazu. Poté se detektiv s klientem domluví na postupu, finanční částce i v rámci frekvence sledování. Vyhodnotí danou situace, provede analýzu.
 

Služby aneb co ještě nabízí detektivní kancelář?
 
Většinou se služby dělí na obchodní zaměření, tj. potenciální krádeže na pracovišti, stejně tak případné odhalení odposlechu v zaměstnání, vymáhání pohledávek a dluhů apod. V rámci privátní roviny se jedná nejen o odhalení případné nevěry, ale též kontrola dětí i mládeže, vyšetřování a situace ohledně výživného na dítě, atd.