K čemu slouží včely

Včely byly na Zemi už milióny let před člověkem. Vytvořily mu podmínky k životu. Bez včel a dalších opylovačů bychom kolem sebe viděli jen pustou krajinu s několika druhy odolných rostlin. Vše co člověk zasadí, ať už stromy či zrno, po určitém čase vyroste a přicházejí opylovači, aby zajistili dobrou úrodu. Díky úrodě mají zvířata i lidé co jíst. Všechno co se nezužitkuje pak zetleje, vrací se zpátky do země a pomůže vytvořit kvalitní zeminu. Tím je dokončen koloběh, který by se bez opylovačů přerušil. V minulosti na venkově byly úly skoro na každé zahradě, postupem času však zůstaly pouze u lidí, kteří si včelařství zamilovali jako svého koníčka. Bohužel takových lidí stále ubývá a ruku v ruce s nimi logicky ubývá i včelstev.
včely v úlu
Život včely
Život včely dělnice není v letních měsících dlouhý. Trvá jen 6-8 týdnů plných nepřetržité práce. Během 20 dnů se promění vajíčko v dospělce. 4. den po nakladení se z vajíčka vylíhne larva. Včelka kojička na ni položí kapku mateří kašičky, ze které je živa až do 7. dne dosavadního života. Poté již kojičky přidají do kašičky, med, pyl a vodu a během 9. dne dělnice zavíčkují larvu voskovou pokličkou. Larva se pak zapřádá do hedvábného kokonu, aby se 20. den proměnila z kukly v dospělce. Po vylíhnutí je z ní 1. a 2. den včela uklízející a čistící buňky, 3.-10. den se z ní stává včela kojička a krmička. Mezi 11.-20. dnem se postupně stává stavitelkou, skladnicí potravy a strážkyní česna. Od 21. dne až do své smrti se stává létavkou, které když cítí, že přichází smrt, naposledy vylétne ze svého úlu a zemře mimo něj.
práce včelařů
Co se stane, když včely vymřou?
Lidstvo může vyhynout třeba po srážce s vesmírným tělesem, nebo nás mohou potkat nejrůznější přírodní katastrofy avšak jedna z nich, o které se začíná hovořit, je možné vyhynutí medonosných včel. Pokud zmizí včely, lidstvo zemře hlady. Je tato hrozba reálná? Ano, protože žádná náhrada včel neexistuje.