Grafologie je úžasné hobby

Zkušený grafolog dokáže určit z písemného projevu stáří pisatele, někdy i životní styl, hobby, zda jde o manuálně nebo duševně pracujícího apod. Dokonce lze tímto způsobem vyčíst i vážná choroba. Zároveň lze z rukopisu rozpoznat, zda je člověk upřímný, nebo zaujímá strojený postoj a jde o kamufláž. Velmi obtížné je však zjišťování pohlaví, to bylo možné poměrně snadno před staletími, dnes však vlivem některých zženštělých mužů a naopak drsných dívek, co vykonávají mužské profese, se u těchto osob tyto vlastnosti stírají.

psaní rukou

Naopak dobře lze určit životní elán a postoj k životu, zda jde o introvertní osobnost, nebo extrovertní. V dnešní době mají však grafologové situaci obtížnější vzhledem k tomu, že mnoho lidí již přestává spontánně psát rukou a častěji ťuká do klávesnice, dopisuje si skrze e-mail a případně tiskne texty na tiskárně.

Nejčastější projevy v grafologickém rozboru

Malé mezery mezi řádky – tito lidé bývají sevřeni předsudky a mohou být poměrně naivní, budou na vás pohlížet jako na vetřelce či nepřátele. Tento jev také značí strach, přílišné uzavření se před světem a někdy i problémy v dětství způsobené traumaty rozchodu rodičů, jejich nesourodého vztahu, despotického otce či matky.
rukopis perem

Ostré písmo s nepravidelnou velikostí – značí necitelného a chladného pisatele, který vykonává v životě řadu mechanických činností a v písmu se to rovněž odráží.

Velmi široký styl jednotlivých písmen včetně větších rozestupů mezi slovy – tito lidé zpravidla obtížně navazují partnerské vztahy a někdy postrádají smysl života, který častokrát utápí v hromadění majetku. Bývají to i vášniví sběratelé.

Výrazné kolísání velikosti nebo sklonu jednotlivých písmen a slov – projev spontánního chování, tito jedinci nemají naopak problém ve společnosti, rádi se druží a baví a občas také bývají zneužíváni.

Nitkovité písmo, neostré tahy a nevýrazné úhly obloučků a spodních tahů – jestliže je tento rys spojován s velmi mírným tlakem na psací nástroj, jde o člověka vyhasínajícího, s nízkým sebevědomím, co se nedokáže zabavit a je závislý na vnějších podnětech.