Jazykové vzdělávání

V současné době je kladen velký důraz na jazykové vzdělání. Na jedné straně se zdá, že děti začínají s výukou cizího jazyka už brzy. Angličtinu mají děti už v mateřské škole a v podstatě už od prvního stupně se díte učí cizímu jazyku, od šesté třídy obvykle přibývá jazyk druhý. To je bezva, chtělo by se říct. Ale když se podíváte na kvalitu výuky, zjistíte, že je skutečně velmi tristní.
ukazatelé na stromě
Teoreticky řečeno podle počtu let, které dítě strávil výukou cizího jazyka by mělo na konci základní školy dítě mluvit anglicky jako rodilý mluvčí a německy (či francouzsky, rusky, španělsky) jako středně pokročilý. Je tomu skutečně tak? Pokud snad dítě mluví anglicky jako když bičem mrská, je to obvykle nikoli proto, že by byl tak poctivý ve škole, ale proto, že sleduje anglicky mluvené seriály. A druhý jazyk? Škoda slov. Přitom zrovna zmiňovaná němčina je ve zdejších končinách velmi důležitá, protože čeští podnikatelé uzavírají nejvíce kontraktů právě s německy mluvícími obchodními partnery.
dětský slovník 

Deficit v oblasti jazykové gramotnosti

Jak řešit tento deficit v oblasti jazykové gramotnosti? Určitě je na místě, aby dítě začalo navštěvovat také jazykovou školu. Ano, platí se zde školné, ale státnice z cizího jazyka se určitě hodí a především znalosti jako takové. Je vhodné výuku podpořit například korespondencí. Pamatujete si na doby, kdy jste si dopisovali například se svým ruským kamarádem?
tužka u souhlasu
Tak něco na ten způsob. Naštěstí díky internetu je to velmi snadné a ušetříte peníze za poštovné do zahraničí. I když nemělo to své nesporné kouzlo?
Ideální je také vzdělávání v zahraničí.Můžete dítě poslat místo na tábor na jazykové soustředění, kde se po dobu tří týdnů bude intenzivně věnovat jazykové výuce. Že se bojíte poslat dítě samotné? Tak co třeba jet s ním a výuku si dopřát také. Protože kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.